Trafikpolicy

Trafikpolicy!

Vi håller alltid hastighetsbegränsningarna.
Våra bilar kör alltid efter GPS för att värna om miljön.
Under långkörningar försöker vi att alltid få med oss gods på tillbakavägen.
Under längre sträckor som gods flyttar som till te.x. Stockholm hänvisar vi alltid till en annan firma som kör över hela Sverige för att spara på miljön.
Vi har automatisk rapportering angående fel och annat på bilarna.

Trafiksäkerhetspolicy för Kungsbacka flytt AB!

Vårt arbete med trafiksäkerhetsfrågor ska vara förebyggande och bidra till att vi kontinuerligt
förbättrar oss på dessa områden. På detta sätt ska vi säkerhetsställa att vi uppfyller de krav som
ställs på oss från kunder, samarbetspartners, branschorganisationer och lagstiftning.
Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:
– Ta hänsyn till medtrafikanter. Vi ska bedömas som föredöme i trafiken
– Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner
– Undviker att köra då vi är trötta- Håller fordonen i ett trafiksäkert skick
– Att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd
– All personal ska fortlöpande utbildas i trafiksäkerhetsfrågor

– Alltid använder säkerhetsbälte
– Följa gällande lagar och förordningar
– En bra personalvård ska bedrivas, så att de anställda trivs i sitt arbete- Alla nyanställda skall informeras om företagets trafiksäkerhetspolicy
– Sträva efter att all trafik skall planeras och utföras så att vår miljö utsätts för minsta
möjliga påverkan- Håller avstånd till framförvarande

– Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
– Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
– Säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt

Flytttips!

  • Vi kollar upp historiken på våra anställda, för din trygghet.
  • Vi träffar all vår personal och går igenom våra regler innan provanställning
  • Du hittar inga fel på vår personal, vi är ett föredöme.
  • Vi tar hand om ev klagomål, vi är alltid anträffbara.
  • Vi är utbildade i att upptäcka narkotikapåverkad personal!
  • Vi har bara drogfri personal
  • Ingen i vår ledning röker, snusar, går på mediciner.
  • Vi använder oss inte av personal som har använt/använder anabola steroider!
  • Vår “chef” är ett föredöme när det gäller att äta och dricka nyttigt!

Vi söker erfarna flyttkarlar med B-körkort ibland, ring oss!

Ni når oss på 0728-60 70 10